ÇEVRE

 

 

ISO 14001 – ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye duyarlı ve çevreyi gelecek nesillere borçlu olduğumuzun farkında bir firma olarak;

  • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat, yükümlülük, idari düzenlemeler ve diğer şartlar dâhil olmak üzere uygunluk yükümlülüklerine uymayı,
  • Çevre performansını arttırmak için sürekli iyileştirme ve gelişme anlayışı içinde hava, su, toprak kirlenmesini önlemeyi,
  • Her türlü faaliyetimizde mümkünse; uygun enerji, teknoloji, hammadde, ekipman ve proses kullanarak atık oluşumunu önlemeyi,
  • Atık oluşumunun önlenemediği durumlarda atıkların kaynağında en aza indirilmesi, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi ve değerlendirilemeyen atıkların bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla yetkilendirilmiş firmalara vermeyi,
  • Tüm çalışanlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitimi temin etmeyi,
  • Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda, çevre üzerine önemli ve olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlere dâhil olmamayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermeyi
  • Ürün ve faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek zarar ve bozulmadan doğal ortamı korumayı
    taahhüt ederiz.

Bu politikada belirlenen çevre ile ilgili taahhütleri yerine getirmek için projelerin yürütülmesinden, Çevre Politikamızın ve çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde işletilmesinden ve kültür oluşturulmasından tüm çalışanlarımız sorumludur.

Çevre ve İSG Yönetim Sistemi Kapsamı

Çevre ve İSG Yönetim Sistemi İSHAKOL bünyesinde gerçekleştirilen, Boya ve Kaplama Mamullerinin Araştırma Geliştirme, Üretim, Pazarlama, İhracat, Satış ve Dağıtımı faaliyetlerinden ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 gereksinimleri ile ilgili tüm süreçleri kapsar.

İSHAKOL, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan Çevre ve İSG Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları belirlemiştir.

İSHAKOL, tüm kaynaklarını verimli kullanarak hammadde, teknoloji ve proseslerin seçiminde çevrenin korunması ve güvenliğin sağlanması doğrultusunda hareket eder. Kazaların, sağlık bozulmalarının önlenmesi; doğal kaynak kullanımının azaltılarak sürdürülebilirliğin sağlanması; atıkların kaynağında ayrı toplanarak en aza indirilmesi, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi için çalışır. Atıklarının geri dönüşüm/bertarafını lisanslı firmalara, isg ve çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, VOC, toz, atıksu analizleri vb.) akredite kuruluşlara yaptırır. Yaşam döngüsü yaklaşımı içinde, her yıl ürünlerine ait ikincil ambalajlarını yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla piyasadan toplatarak geri kazanıma katkıda bulunur. Tüm bu konularda paydaşlarından gelen geri bildirimlerle sürekli iyileştirmeyi sağlar. İSHAKOL, Türkiye’nin dört bir yanında bayileri olan bir firma olarak tüm faaliyetlerinde doğaya zarar vermeyecek şekilde üretim yapmayı hedeflemiştir. Tedarikçilerinin seçiminde de bu kriterleri baz alır.

İSHAKOL’un amacı tüm iç ve dış paydaşlarının bu prensipler üzerine olmasını sağlamaktır.

İSHAKOL; Cumhuriyetle yaşıt bir firma olarak tüm yasal, ahlaki ve vicdani sorumluluklarını yerine getirerek, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedefler.