İŞ SAĞLIGI VE GÜVENLİĞİ

 

 

OHSAS 18001 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

“Önce İnsan”, “Önce İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkelerini benimsemiş bir firma olarak;

  • Tüm faaliyetlerimizi İSG’ye uygun olarak oluşturup düzenleyerek, çalışma ortamını güvenli ve sağlıklı hale getirmek
  • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek
  • İSG konularında gerekli iyileştirmeleri yapmak, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekliliğini sağlamak
  • Önleyici faaliyetlerde bulunarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak, riskin ortadan kaldırılamadığı durumlarda riski kabul edilebilir seviyeye indirmek
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, yükümlülük, idari düzenlemelere ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymak
  • Personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olarak çalışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek
  • Uygunluğun sürekliliği için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek